subject
Mathematics, 21.06.2019 16:30 danjan9084

One of the same side angles of two parallel lines is 20° smaller than the other one. find the measures of these two angles.

ansver
Answers: 3

Another question on Mathematics

question
Mathematics, 21.06.2019 13:30
If jm equals 5x -8 and lm equals 2x -6 which expression represents jl
Answers: 1
question
Mathematics, 21.06.2019 14:00
Pokój na planie w skali 1: 100 jest prostokątem i ma wymiary 5,2cmx4,4cm. jaką powierzchnię w m2 ma pokój? ile m bieżących wykładziny dywanowej o szerokości 5m trzeba kupić by wyłożyć cały pokój jednym kawałkiem przy minimalnych stratach ? ile zapłacimy za wykładzinę jeśli 1m2 kosztuje 30 zł ?
Answers: 1
question
Mathematics, 21.06.2019 15:30
The length of each stair is 11 inches. what is the rise, r, for each stair? round to the nearest inch. 2 inches 7 inches 17 inches 24 inches
Answers: 3
question
Mathematics, 21.06.2019 16:30
Antonio made a scale model of a building. the model's scale is 1 inch to 235 feet and its height is 3.5 inches. what is the exact height of the actual building? enter your answer in the box.
Answers: 1
You know the right answer?
One of the same side angles of two parallel lines is 20° smaller than the other one. find the measur...
Questions
question
Mathematics, 18.05.2021 20:10
Questions on the website: 13553638